Ново дарение за Видинския архив

Соня Мачорска Трифон Павлов, председател на Гражданско сдружение „Епископ Йосип Юрай Щросмайер“ и секретар на Народно читалище „Епископ Йосип Юрай Щросмайер – 2009“ – София, направи трето дарение за Архива … Read More

error: Content is protected !!