Продължава „Еразъм+“

Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската идентичност, ще разполага с почти два пъти повече средства в периода 2021—2027 г. (над 28 млрд. евро от … Read More

Онлайн брифинг за журналисти

Соня Мачорска Технически онлайн брифинг за журналисти се проведе днес с участието на четирима български европейски депутати: Андрей Ковачев (ЕНП), Петър Витанов (БСП/ Прогресивен алианс на социалистите и демократите), Илхан … Read More

Европарламентът с втори „шамар“ за България

Днес комисията по граждански свободи на ЕП призова българските власти да гарантират зачитането на ценностите на ЕС и Хартата на основните права. Ден след доклада на Еврокомисията бе одобрена и … Read More

Европейският парламент отхвърли измененията по Пакет мобилност 1

Днес, 9 юли 2020 г., Европейският парламент, с отхвърляне на внесените изменения по Пакет мобилност 1, финализира процеса по приемане на Пакет мобилност 1, чието обсъждане започна през м. юли … Read More

Комисията по транспорт на ЕП одобри реформата в сектора на автомобилния транспорт

Комисията по транспорт на ЕП подкрепи споразумението с европейските министри за важна реформа на сектора на автомобилния транспорт, съобщиха от Пресслужбата на Европейския парламент. Изменените правила за командированите превозвачи, времето … Read More

Комисията по транспорт на ЕП подкрепя пакета за мобилност

Споразумение между преговарящите от ЕП и Финландското председателство относно реформата в сектора на автомобилния транспорт бе одобрено от комисията по транспорт и туризъм на ЕП, съобщават от Пресслужбата на Европейския … Read More