Нови условия при пътуване до Португалия

От 1 декември до 9 януари 2022 г. при международни полети до Португалия всички пътници трябва да представят: 1. Доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция с SARS-CoV-2, … Read More

Облекчават условия за влизане от Обединеното кралство

Считано от 10 октомври, неделя, гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария … Read More

Нови условия за влизане в Чехия

Считано от 23.08.2021 г. България преминава от групата на държавите със среден риск в групата на държавите с висок риск от заразяване с COVID-19, съобщават от Външно министерство. Пристигащите от … Read More

Нови условия за влизане в Испания

Считано от 10.06.2021 г. всички лица над 12 годишна възраст, които влизат на територията на Кралство Испания от рискови страни, включително от България, се допускат при представянето на един от … Read More

Нови условия за влизане в Чешката република

Считано от 29.03.2021 г., пристигащите от България е необходимо предварително да попълнят и изпратят електронен Формуляр на пътуващия (Public Health Passenger Locator Form), както и предварително да направят и да … Read More

Нови условия за освобождаване от такса смет

До 31 октомври собствениците на имоти на територията на Община Видин, които няма да се използват през цялата следваща година, могат да поискат освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване. … Read More

Нови изисквания за пътуване до/през Словакия от 16 ноември

Службата за обществено здраве на Словашката република (СР) издаде постановление № 25/2020 от 13 ноември 2020 г., с което се въвеждат нови изисквания за влизане, престой и транзитно преминаване през … Read More

Австрия с нови условия за пътуващи от България

Считано от 17 октомври 2020 г., влизането в Австрия от 16 български региона/области – Благоевград, Бургас, Добрич, Габрово, Ямбол, Кърджали, Монтана, Пловдив, Разград, Шумен, Сливен Смолян, София, Стара Загора, Търговище … Read More

Нови условия за влизане в Чехия за пътуващите през Румъния

Считано от 3 август 2020 г., компетентните власти в Чешката република са включили Румъния в т. н. „червен списък“, поради епидемиологичната ситуация от COVID-19,съобщават от Пресцентъра на Външно министерство. В … Read More

error: Content is protected !!