Какви и колко животни има в Северозападна България

Повече животни в дивата природа отчита през пролетното преброяване Северозападно държавно предприятие – Враца. То е едно от най-важните ловностопански мероприятия, тъй като се установява пролетния запас на всички видове дивеч, съобщават от Пресцентъра на СЗДП. На база на запаса се прави план за ползване на дивеча през следващия ловен сезон.

На територията на предприятието, прирастът на благородния елен е 164 броя, при запас от над 3 500. С 81 повече от предходната 2022г са елените лопатар, чиито запас е близо 790, а сърните са се увеличили с 392 индивида, при запас от над 24 хиляди животни. Най-много увеличение на запасите има при заека, чиято численост е скочила с близо 2 630 броя.

Числеността на дивата свиня в предприятието надвишава миналогодишния запас с повече от 960 екземпляра, като при преброяването са отчетени над 6 300 животни. Тибетският як се е увеличил с едно животно, а мечките – със 7 броя. Не така обаче стои въпросът с муфлона, при който таксацията показва минимално намаление от 15 броя при отчетен запас от 420.

Що се отнася до дребния дивеч, фазаните бележат ръст от близо 2 000 птици, за сметка на яребиците, при които запасът намалява с над 4 200 броя. Тракийският кеклик е намалял с 27 броя, за разлика от планинския, който се увеличава с 8 броя при запас от 1005 птици.

При хищниците – вълците са по-малко с 28 животни, но чакалите са се увеличили с над 1 200 екземпляра. Запасите на лисица са 7 413 броя – със 125 в повече от 2022г. С 3 % е намалял запасът на белката (с над 100 бр,), дивата котка – с 25 броя и черния пор – с 14 животни.

Снимка: Уикипедия

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!