Проект за ремонт на Градското ученическо общежитие във Видин

Одобрено е предложение на Общината за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Пресцентъра на Институцията. По него се предвижда да се извърши основен ремонт на „Център за подкрепа на личностното развитие – Градско ученическо общежитие“ във Видин. Предложението е на стойност 3 302 014,32 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ). Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Справка в класирането сочи, че спечелилите с близки точки са общини като Варна и Пловдив. В резервния списък са Враца, Русе и Кюстендил.

Обновяването и модернизацията на обекта ще се постигне чрез: извършване на строително-ремонтни дейности, в т.ч. осигуряване на достъпна среда за лица с увреждания; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, отговарящо на потребностите на целевата група; облагородяване на дворното място.

По проекта ще се внедрят 7 бр. мерки за енергийна ефективност. Чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки и въвеждане на система за автоматизация и управление на енергията и мониторинг, ще се повиши енергийната ефективност на сградата, ще се намали консумацията на електроенергия и ще се намалят емисиите СО2.

След приключването на строително-монтажните работи от клас на потребление „Е“, сградата ще постигне клас на енергопотребление „А“, като ще отговаря на изискването за Сграда с близко до нулевото потребление на енергия от скалата на енергопотреблението. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!