Видин получи нова линейка

Още девет Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) получиха нови високопроходими линейки по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в … Read More

Нова програма за хора в неравностойно положение

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отвори на 22 декември 2023 години за кандидатстване мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, която е с бюджет от 100 … Read More

Заключителна пресконференция на европейския областен информационен център

Центърът е част от националната мрежа от 27 областни информационни центъра. Работи от 2011 година, а за периода 2022-2023 г. функционира в рамките на проект „Областен информационен център-Видин”, ДБФП BG05SFOP001-4.007-0009-C01, … Read More

Заключителна пресконференция по Програма „Развитие на регионите“

Община Видин реализира бюджетна линия № BG16RFOP001-8.006-0040 „Подкрепа за успешна подготовка и изпълнение на проекти по ПРР 2021-2027″, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез … Read More

Заключителна пресконференция за пешеходната зона

Проектът „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“ – от Спортната зала до Младежкия дом се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., … Read More

Европейското финансиране за подпомагане на хората

Дванайсет години съществуват Европейските областни информационни центрове, известни като ОИЦ-ове, които регулярно разясняват политиката на Европейския съюз, касаеща програми и проекти, подпомагащи бизнеса, неправителствения сектор и гражданите. Днес във Видин … Read More

Проекти за развитие на туризма в граничните райони на България и Сърбия

158 организации от България и Сърбия участват в 43 проектни идеи, подадени в рамките на Поканата за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) … Read More

Община Видин откри нови 37 социални жилища

Церемонията „Откриване на обект“ по проект „Изграждане на социални жилища в град Видин“ се проведе в ж.к. „Христо Ботев“, ул. „Димитър Цухлев“ №44 (сградата на бивша детска ясла №2), съобщиха … Read More

Стари печки за дръвчета

Десетки доброволци се включиха в кампанията на Община Видин за засаждане на дръвчета, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Старт на инициативата, която се проведе в парк „Владикина бахча“, даде кметът … Read More

Финансирани европейски проекти в област Видин

Заключителна пресконференция на Европейския областен информационен център във Видин се състоя днес. Цветомир Ценков, експерт „Комуникация, информация и логистика“ разказа за направеното с европейски пари в региона от 2014 година … Read More

error: Content is protected !!