Сряда, 13 Ноември 2019
 

Прилежащата инфраструктура към Дунав мост Видин-Калафат – готова, 29.09.2012

      Всичките осем пътни и железопътни надлези от Прилежащата инфраструктура към Дунав мост Видин-Калафат вече са отворени за движение.Четири от тях минават над жп линии, а останалите четири свързват различни пътни направления. Повечето пътни възли са решени в тип „полудетелина”, един – в тип „тромпет” и един е комбиниран тип -„полудетелина” и „диамант”.
   Преди изграждането на всеки един от надлезите са направени съответните геоложки проучвания. За обекта като цяло има изготвена подробна геоложка документация. В нея са определени участъците, подлежащи на допълнителна обработка или укрепителни мероприятия. На местата, където трасето минава през льосови почви, е извършено изгребване на льоса до един метър и връщането му обратно, след уплътняване на пластове от по 25 см. От други участъци са изгребвани негодните почви, съгласно геологията, и са заменени с дунавска баластра. Направени са изследвания и за устойчивостта на откосите на надлезите при по-високите терени, какъвто е този при жп надлез – Кошава.
   Всички пътни възли са изпълнени съгласно Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, които са в сила от 1987 година.
   При изграждане на надлезите е обезпечено отводняване на околните терени от повърхностни и подпочвени води, като това става чрез оттичане покрай бордюра от вътрешната страна на банкета, чрез бетонови улеи или чрез водостоци.
   Общата дължина на всичките пътни връзки от Прилежащата инфраструктура към Дунав мост Видин-Калафат е 760,89 м. Ширината на пътната настилка за еднопосочните връзки е 5,50 м, а за двупосочните е две платна с ширина 7,00 или 8,50 м и два банкета по 1,50 м. В двата края на разделителната ивица е монтирана единична стоманена предпазна ограда.
   Вертикалните пътни знаци, разположени върху пътищата и пътните възли, са изработени от рефлектиращо фолио, а хоризонталната маркировка е  нанесена с бяла термопластична боя със светлоотражателни перли.
   Ландшафтното оформяне на пътните възли е изпълнено с групи иглолистни и широколистни дървесни видове и храсти.
   На пътните възли са монтирани общо 117 осветителни тела, разположени на 9-метрови стоманотръбни стълбове.

 
EU
44693