Закон ощетява с милиони малките собственици на земя

Соня Мачорска

Собственици на земя, които не я обработват, не я отдават под рента и аренда и не се интересуват от нея, или стопаните на т.нар. „бели петна“, губят милиони левове от ниски ренти. Тези хора могат да бъдат излъгани и дори да загубят собствеността на земята си, предупреждава анализ на Института за политики и развитие (ИПР).

Режимът на т.нар. „бели петна“ е регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Това е механизъм, който дава право на земеделските производители да получат и обработват, по административен път, чужда земя, въпреки че нямат договор със собствениците. Въз основа на това те получават и право на европейска субсидия. Казано по-просто – ако вие сте собственик и не се интересувате от земята си или не знаете, че трябва да полагате специфични грижи (т.е. не подавате годишна декларация, както ви задължава законът), то тя се разпределя служебно към земеделски производители, които печелят от нея, вместо вас, коментират експертите на Института.

Според ИПР щетите за стопаните на „бели петна“ са три – рентата, която получават, е в пъти по-ниска от пазарната, собствеността може да бъде загубена или пък дългосрочно тази земя да не носи никакви ползи за своите собственици.

Съгласно чл. 37 в от ЗСПЗЗ, всеки земеделски стопанин, на който са му предоставени „бели петна“ е длъжен да заплати за тях рента, като сумата се внася в специална банкова сметка за чужди средства, управлявана от съответната областна дирекция „Земеделие“. Дължимата от арендатора сума е в размер на средното рентно плащане за декар за съответното землище. Всеки собственик, на основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ може да отиде на място в общинската служба „Земеделие“ по местонахождение на имота и да подаде заявление, с което да изиска да му се изплатят събраните суми за неговите „бели петна“. Оказва се обаче, че процедурата е толкова сложна, че никой няма интерес да го направи. Дори да се реши на това обаче, според официална информация, сумата, която ще получи е средно с 50% по-ниска от реалната пазарна рента.

Според анализа на института най-ощетени са тези, които притежават земя във Варна, Добрич, Монтана и Силистра – с близо 30 лв. разлика на дка в рентата спрямо пазарните нива. Общата сума на загубите от неплатени ренти задминава 30 млн. лв.

Друг риск е да бъде загубена изобщо собствеността над земята – чрез измама или прост законов трик, констатира анализът на ИПР. Законът за собствеността дава право за собственост по давност на недвижим имот с добросъвестно владение в продължение на пет години. Това, според ИПР, означава че арендаторът има възможност да докаже, че е бил добър стопанин и без да уведоми истинския стопанин, да стане собственик на земята.

Фалшиви договори за наем. На места има и други измами. За да извадят определени парцели от статута им на „бели петна“ някои арендатори изготвят фалшиви договори за наем и ги регистрират в общинските служби „Земеделие“. Подобни случаи станаха публично известни за обществеността през 2017 г., когато се установи, че в общинските служби „Земеделие“ са регистрирани множество фалшиви договори за наем. Оказа се, че това се е превърнало в практика в десетки български общини.

Към днешна дата, по неофициални данни, се счита че между 10 и 15 млн. декара българска земеделска земя се обработват по силата на фалшиви договори за наем или аренда. Това представлява 10% от територията на България и 20% от българската земя със селскостопанско предназначение.

Изводите сочат, че режимът на „белите петна“ е в ущърб на дребния собственик.

Налице са основания да се счита, че режимът на администриране на белите петна функционира в нарушение на принципа за неприкосновеност на частната собственост, а от там и на Конституцията на Република България.

Съществува напълно реална опасност собствениците да загубят земята си като собственост.

Собствениците са финансово ощетени – получават рента на значително занижена стойност спрямо нормалните пазарни нива и то при условие, че преминат през сложна и разхоодемка административна процедура.

На 22 февруари, събота, в сградата на Научно-техническите съюзи в София (ул. Раковски 108), от 9 часа, Институтът събира безплатно собственици на такива бели петна, за да им разясни какви са рисковете пред владеенето на тези терени.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки




Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки




Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки




error: Content is protected !!