Международен семинар за опазване на културното наследство в Казанлък

През септември т.г. Община Казанлък ще бъде домакин на международен семинар за обучение за опазване на културното наследство, с фокус към разкритите тракийски могили в Долината на тракийските царе, съобщиха … Read More

Добри новини от Феликс Ромулиана

Днес археолозите от Narodni muzej Zaječar, Сърбия, съобщиха за находките от подновените разкопки на античния град Феликс Ромулиана, издигнат от император Галерий в чест на майка му. Археологическите разкопки се … Read More

Римска археологическа находка до Казанлък

На 30 август 2022 г. бе финализирано спасителното археологическо проучване на обект от римската епоха, регистриран югозападно от могила Оструша като част от реализацията на проект на Община Казанлък BG16RFOP001-6.002-0002-C01-U11 … Read More

Десет археологически обекта по трасето Волуяк-Драгоман

Десет археологически обекта от различни епохи бяха открити при подготовката на трасето преди стартиране на строителните работи по жп линията Волуяк-Драгоман, която се финансира със средства от ОПТТИ 2014-2020, съобщиха … Read More

Антична Бонония открехва своите прелести

Соня Мачорска Археологическите разкопки във Видин продължават. Времето е подходящо, екипът – амбициран. Преди около 25-27 години видински археолози разкриват досами днешните разкопки, основите на две кули и още тогава … Read More

300 000 за Рациария

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на някои общини в общ размер на 1,450 млн. лв. за финансиране на археологическите проучвания на значими за страната архитектурни обекти, … Read More

error: Content is protected !!