Четвъртък, 21 Ноември 2019
 

Завърши монтажът на защитните елементи на моста при Видин, 15.03.2013
Около всяка от четирите колони на моста при Видин-Калафат в навигационния канал на Дунав се поставят по 19 двойки защитни елементи против удари на кораби и тежки предмети. Защитните елементи са с тегло около 60 тона всеки.
Всички защитни елементи са излети в Производствената база на FCC Construccion, разположена на територията на Свободна Безмитна зона – Видин. Оттам, с помощта на кран-карелон, елементите се товарят на специално подготвен за тази цел шлеп и по вода се доставят до съответния стълб, където се монтират по двойки и веднага след това се извършва напрягането им. Монтажът на защитните елементи се извършва със специални кранови инсталации, разположени противоположно на съответния стълб.
В горния край, в средата и в долния край защитните елементи се опасват с бетонни диафрагми, които се обшиват с траверси.
В ход са довършителните дейности по изграждането на Дунав мост Видин-Калафат.
Продължава полагането на първия и втория пласт хидроизолация и битумния слой на връхната конструкция на моста и жп трасето.
В процес на завършване са монтажът на парапетите на моста и монтажът на осветителните тела. Продължава монтирането на мантинелите.
Продължават работите по изграждане на релсовия път на жп естакадата към  моста, като в момента се полагат траверси. Изцяло монтирани са стълбовете за контактната мрежа по жп трасето към и на моста.

 
EU
45188